Op de gemeenteraad van 11 februari 2016 staat er een wijziging van het reglement begraafplaatsen op de dagorde.

Schepen van begraafplaatsen Johnny Reweghs (sp.a): “Met een aanpassing aan onze regelement zorgen we ervoor dat er in een bestaand graf (met een traditionele kist) nu ook bijkomend maximaal 2 urnen kunnen bijgeplaatst worden. We merken dat de dag van vandaag steeds meer en meer mensen voor crematie kiezen en volgens het huidig reglement op de begraafplaatsen konden bv. familieleden de urne van een familielid niet laten bijplaatsen in een bestaand graf van een ander familielid en moest men hierdoor steeds in een apart urnegraf begraven worden. Glabbeek is door deze aanpassing één van de eerste gemeenten waar dit nu mogelijk wordt.”