In 2014 kocht het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maar liefst 88 hectare gronden in de Velpevallei tussen Zuurbemde en Hoeleden. Deze aankoop gebeurde om 20 hectare extra te gaan bebossen, bestaande dreven en wandelpaden te herstellen en te verbeteren, nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen, evenals in kleine landschapselementen te voorzien, de biodiversiteit te bevorderen en aan grasland beheer te doen. Schepen van groendienst Johnny Reweghs (sp.a): “Intussen heeft de gemeente Glabbeek een intense samenwerking opgestart met ANB om op korte termijn met een ambitieus bosplan heel wat extra bos in Glabbeek aan te planten, waarmee we hoog inzetten op de vergroening van onze gemeente. Na de recente aanplanting van een eerste geboortebos in Zuurbemde van 3 hectare met 1.000 nieuwe bomen gaan we nu op korte termijn op dezelfde locatie nog eens 2 hectare extra bos aanplanten. Tegen eind 2018 krijgt Glabbeek hierdoor 5 hectare extra bos. En tussen 2019 en 2030 zullen we met dit bosplan in totaal 20 hectare extra bos in de Velpevallei realiseren. De aanplanting van deze nieuwe bossen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 terug te dringen. Bovendien gaan we ook de prachtige natuur van de Velpevallei ontsluiten met het herstel van bestaande wandelpaden, het heropenen van trage wegen en de aanleg van nieuwe wandel –en fietspaden.”

Unieke natuurbegraafplaats 

Johnny Reweghs (sp.a) Schepen, tevens bevoegd voor begraafplaatsen: “We willen in deze nieuwe bosomgeving ook een unieke natuurbegraafplaats gaan realiseren. Een natuurbegraafplaats is een natuurlocatie waar men de as kan uitstrooien of waar biologisch afbreekbare urnes kunnen begraven worden. Deze nieuwe natuurbegraafplaats komt niet in de plaats van de gemeentelijke begraafplaatsen in al onze deelgemeenten, maar is een mooie aanvulling op ons begraafplaatsen aanbod voor inwoners die er bewust voor kiezen om op hun laatste rustplaats opnieuw één te kunnen worden met de natuur. Natuurbegraafplaatsen kennen een grote opmars in onze buurlanden, maar in België kent het concept voorlopig nog maar weinig succes. In Nederland, Duitsland en Engeland is het concept al jaren een groot succes. Bij ons zijn het voorlopig enkel Antwerpen en Sint-Niklaas waar je voor een natuurbegraafplaats kan kiezen en Glabbeek zal dus de derde gemeente worden waar je bovendien voor dit uniek begraafconcept kan kiezen.”