Onlangs lanceerde politici uit enkele gemeenten van de regio een nieuwe werkgroep Zuid-Oost Hageland die gaat ijveren voor meer bedrijventerreinen en ambachtenzones in de regio. Geetbets, Kortenaken, Glabbeek, Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen en Zoutleeuw slaan de handen in elkaar klonk het op een persconferentie. Opmerkelijk want vanuit Glabbeek hebben we geruime tijd geleden al laten weten niet te zullen deelnemen aan dit initiatief stelt schepen van lokale economie Johnny Reweghs (sp.a).

Glabbeek realiseert op eigen kracht bedrijventerrein 

De reden hiervan is heel eenvoudig, wij hebben geen zoveelste werkgroep van politici in de regio nodig om onze plannen voor de uitbreiding van onze KMO-zone in Glabbeek te realiseren. In Glabbeek opende recent twee bedrijven hun nieuwe bedrijfsvestiging en zijn er drie nieuwe in aanbouw. En de uitbreiding van de KMO-zone in de Craenenbroekstraat aan de overzijde van de fruitveiling zal plaats bieden aan nog een tiental bedrijven. Vandaag werken we hiervoor samen met streek ontwikkelingsintercommunale Interleuven en verwachten we van hen op hele korte termijn resultaten in het verwerven van de gronden. Lukt hen dat niet, dan gaan we als gemeente zelf de gronden aankopen, de nieuwe KMO-zone verkavelen en verkopen stelt Johnny Reweghs die het getalm van de intercommunale beu is en hierin de volle steun heeft van zijn coalitiepartner en de burgemeester.

De werkgroep van politici uit Zuid-Oost Hageland roept Vlaanderen op om werk te maken van meer bedrijventerreinen in de regio en hiervoor geld vrij te maken. Heel wat plannen zouden niet gerealiseerd kunnen worden door een kluwen van regelgeving en burgerprotest. Voor gemeentelijke bedrijventerreinen moeten de gemeenten zelf zorgen dat er een draagvlak is, een regionale samenwerking biedt hiervoor geen enkele meerwaarde. En voor projecten die de gemeentegrenzen overstijgen en een meerwaarde voor de regio zijn, is de oplossing heel eenvoudig, geen zoveelste praatbarak van politici, maar de provincieraad van Vlaams-Brabant moet deze dossiers voor bedrijventerreinen die de gemeentegrenzen overstijgen trekken, zo boek je niet alleen sneller resultaten maar krijgen de hervormde provincies tenminste een nuttige invulling in de toekomst besluit Johnny Reweghs (sp.a) schepen van lokale economie.