De  Lijn neemt vanaf 1 oktober 2017 een nieuw reservatiesysteem in gebruik  om de werking van de belbus in Vlaams-Brabant te optimaliseren.

Glabbeek tevreden met modernisering van de belbus 712

Johnny Reweghs (sp.a) schepen van openbaar vervoer: “De belbus rijdt in het nieuwe systeem enkel nog op aanvraag en zonder vaste route en vaste dienstregeling. Bij de reservering hoort u wanneer de  belbus u komt oppikken, waardoor deze nieuwe regelingen van de belbus al  meer tegemoet komt aan de noden van de bevolking op het platteland. We  verwachten dat De Lijn in de toekomst nog meer werk maakt van de  basisbehoeftes inzake mobiliteit en het openbaar vervoersnetwerk  efficiënter organiseert.”