De gemeente Glabbeek werkt vandaag voor heel wat projecten met sociaal economiebedrijven en geeft hierdoor kansen aan heel wat mensen die minder sterk in de arbeidsmarkt staan.
Glabbeek zet hoog in op sociale tewerkstelling

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) en tevens bestuurder bij sociaal economiebedrijf IGO Leuven: “Zo wordt er met groenjobs onder andere samengewerkt met sociaal economiebedrijf de Winning voor het onderhoud van de kerkhoven en de groenaanplanting aan het OCMW, de bibliotheek en de sporthal. Ook de volledige renovatie van de pastorij van Bunsbeek dat een nieuwe sociale bestemming voor noodopvang krijgt gebeurd vandaag in samenwerking met sociaal economiebedrijf IGO Leuven. En intussen is IGO Leuven ook klaar met de renovatie aan de binnenzijde van de pastorij van Glabbeek. De eerste verdieping van de pastorij die jaren leeg stond werd grondig gerenoveerd tot een appartement. Al deze sociale economieprojecten lopen bovendien heel vlot en staan onder begeleiding van ervaren instructeurs. Als lokaal bestuur zetten we daarom bewust hoog in op deze sociale tewerkstelling om mensen kansen te geven.”