Langer zelfstandig thuis wonen?

Het kan !

Het OCMW Glabbeek lanceert een folder van Glabbeek zorgt. OCMW Glabbeek  wil met Glabbeek zorgt iedereen bewust maken van de diensten voor  thuiszorg. Thuiszorg kan ervoor zorgen dat de ouderen van ons dorp  langer in eigen thuis omgeving kunnen blijven wonen, zegt  OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).

       GLABBEEK ZORGT       Langer zelfstandig thuis wonen? Het kan!

Volgens de meest recente projecties van de studiedienst van de Vlaamse Regering mogen de gemeenten tussen 2016 en 2030 een gemiddelde toename van het aantal 65 tot 79-jarigen met 37% verwachten, en een toename van het aantal 80-plussers met gemiddeld 43%. Vandaag zijn er in onze gemeente 1.029 inwoners of 19,1% ouder dan 65 jaar, waarvan 335 inwoners of 6,2% ouder dan 80 jaar, op een totale bevolking van 5.382 inwoners. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat ons dorp nood heeft aan een duidelijke toekomstvisie om de vergrijzing op te vangen.

 Met Glabbeek zorgt bieden we de toenemende groep ouderen bijstand in al hun thuisdiensten. De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, een dienst die personen helpt met huishoudelijke taken, hygiëne & verzorging, sociale ondersteuning. De dienst huishoudhulp, een dienst die alle huishoudelijke taken doet zoals ramen wassen, stof afnemen…. De dienst warme maaltijden levert iedere werkdag een warme maaltijd aan huis. De groen- en klusjesdienst heeft tot doel het onderhoud van de woning binnen en buiten te voorzien. De dienst Minder Mobielen Centrale staat in voor de verplaatsingsproblemen op te lossen. De dienst zorgbuur, deze vrijwilligers gaan wekelijks, dagelijks de kwetsbare, alleenstaande ouderen een bezoekje brengen.

OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a), wij streven naar een sociale dorpssamenleving waar ouderen steeds op iemand kunnen beroep doen. Glabbeek zorgt wil dat onze inwoners van Glabbeek zo lang mogelijk kwalitatief in de eigen gemeente kunnen blijven wonen