OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs en Schepen Natasja Ons stellen de lijst van sp.a-Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. 

1)    Johnny Reweghs

2)    Natasja Ons

3)    Brunhilde Bogaerts

4)    Jovi Desiron

5)    Mia Staes

6)    Michaël Degeest

7)  Stefanie Willems

8)    Roger De Witte

9)  Lisa Lowies

10)  Freddy Buccauw

11)  Macy Humblet

12)  Benny Smekens

13)  Greta Duchenne

14)  Danny Logist

15)  Sylvain Borgugnons

16)  Rita De Kelver 

17)  Michel Lambrechts

  

sp.a-Plus Glabbeek gaat met een sterke kandidatenlijst de verkiezingen in. Van de 17 kandidaten zijn negen nieuw kandidaten, twee oud gedienden en zes kandidaten die een mandaat hebben of gehad hebben. De kandidaten brengen een grote mate deskundigheid mee en hebben ieder hun eigen achtergrond. Ze zijn onder andere afkomstig uit het verenigingsleven, zorg, hulpverlening en welzijnswerk, onderwijs, syndicale achtergrond, uit het bedrijfsleven. De lijst laat eveneens een duidelijke vernieuwing, verjonging zien. Liefst vier JongSocialisten staan op de lijst.

OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs en Schepen Natasja Ons, wij zijn fier dat we met zo’n mooie lijst van nieuwe, jonge en oudere kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen gaan.