Discriminatie op de huurmarkt is een heel groot probleem. Wie een migratieachtergrond of beperking heeft, afhankelijk is van een uitkering, of alleenstaande is met kinderen, heeft het bijzonder moeilijk. Vooroordelen tegenover deze mensen zijn niet alleen bijzonder pijnlijk, ze zorgen er ook voor dat een grote groep mensen vandaag geen of moeilijk toegang vindt tot de huurmarkt. Daarom dienen Michèle Hostekint en Joris Vandenbroucke een voorstel van decreet in om discriminatie aan te pakken op de woonmarkt.

“Een goede en betaalbare huurwoning vinden is vandaag de dag niet evident. Dat mensen geen woning vinden omdat ze een migratieachtergrond hebben of alleenstaande ouder zijn, kan echt niet,” kaart Michèle Hostekint aan. “De cijfers spreken voor zich: 22% van de verhuurders discrimineert kandidaat-huurders met een migratieachtergond, 8% dan weer als de kandidaat-huurder een alleenstaande moeder met kinderen is.”

“Het systeem van de glijdende huurovereenkomst is een interessante oplossing in het parcours naar een duurzame huisvesting.”

Glij-huren is een formule waarbij een derde partij als tussenpersoon fungeert. Die instantie kan woningen bij privéeigenaars in huur nemen, en ze toewijzen aan mensen die het risico lopen om gediscrimineerd te worden. Zodra de woning verhuurd is en de discriminatie dus onmogelijk is gemaakt, verglijdt de huurovereenkomst naar de persoon in kwestie en wordt hij/zij effectief huurder met een volwaardige huurovereenkomst van lange duur.

 “Glij-huren biedt het voordeel dat er een tussenfase wordt geboden die de kans op potentiële discriminatie verkleint. Dankzij dit principe hebben potentiele huurders de mogelijkheid om rechtstreeks en duurzaam toegang te krijgen tot een deftige woning. Het is een systeem dat al in Frankrijk bestaat en waarmee wordt geëxperimenteerd in Wallonië en Brussel. Glij-huren is voor ons een belangrijke stap naar een volwaardig antidiscriminatiebeleid.”