De provincie Vlaams-Brabant steunt het project ‘Glimlachen.be’ dat kinderen, vooral uit kwetsbare groepen, wil bewust maken van een gezond gebit.

Een gezond gebit heeft een enorme invloed op de gezondheid en effect op tewerkstelling.

Gezond gebit voor een gezond lichaam

‘Gezondheidspromotie en ziektepreventie zijn speerpunten in ons gezondheidsbeleid’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid. ‘Een gezonde mond, van jongs af aan,  is zeer belangrijk, zeker voor de meest kwetsbare groepen’.

Een goed gebit betekent immers beter kunnen eten, een frissere adem en een goede uitstraling. Bovendien zijn mondziekten risicofactoren voor andere aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten of longontsteking, of hangen ze ermee samen. Ook heeft de kwaliteit van het gebit allerlei maatschappelijke effecten. Zo beïnvloedt het bijvoorbeeld de kans op tewerkstelling.

Glimlachen voor een beter gebit bij kwetsbare jongeren

Daarom steunde de provincie Vlaams-Brabant vorig jaar het project ‘Glimlachen.be’.
‘Glimlachen.be’, een project van het Verbond der Vlaamse Tandartsen in opdracht van het RIZIV, wil via ‘tandmobielen’ jongeren bewust maken van het belang van een gezond gebit. Naast  de sensibilisering van de kinderen wordt de nadruk gelegd op de begeleiding van de begeleiders en het ontwerpen van duurzaam educatief materiaal dat toelaat de boodschap te herhalen in klasverband. De leerkrachten volgden ook de sensibiliseringssessies zodat ze het sensibiliseringsmateriaal dat achterbleef in de scholen nadien zelf kunnen gebruiken in hun lessen rond mondhygiëne.

‘Glimlachen.be’ sensibiliseerde in 2015 in een 40-tal Vlaams-Brabantse scholen niet minder dan 7.406 leerlingen en 636 begeleiders. De focus lag op bijzonder onderwijs en scholen met hoge kansarmoedegraad.
Uit recent onderzoek van RIZIV blijkt immers dat mensen met een lagere sociaal-economische status ondervertegenwoordigd zijn in de mondzorg. Bij kwetsbare groepen is de kennis en het inzicht over mondhygiëne en -zorg  beperkter.

‘De feedback die we van de scholen ontvingen was positief’, zegt gedeputeerde Marc Florquin. ‘We blijven voorrang geven aan mondzorg voor kwetsbare kinderen. Want mondzorg heeft effect op verschillende domeinen, zoals tewerkstelling, algemene gezondheid, mentale gezondheid en welzijn. We ervaren bij deze doelgroep drempels die zonder begeleiding moeilijk weggewerkt kunnen worden’.

Blijven inzetten op mondzorg

Naast ‘Glimlachen’ ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant ook een mondzorgproject van de Wijkgezondheidscentra van Leuven. Vooral voor (kans)armen wordt een preventie- en begeleidingstraject opgestart en gekoppeld aan een bezoek en opvolging bij de tandarts om zo een verbeterde mondzorg te bekomen.

‘Bovendien bekijken we momenteel hoe we kwetsbare ouderen en kinderen met een handicap kunnen steunen’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

Meer info: www.glimlachen.be