Een aantal studies brengen glyfosaathoudende onkruidverdelgers in verband met hormoonverstoring en vruchtbaarheidsproblemen bij de mens. Zwaar en herhaald gebruik van glyfosaathoudende herbiciden tast ook andere organismen aan (zoals vissen, vlinders, wormen en nuttige micro-organismen) en men ontdekte verschillende negatieve effecten op de biodiversiteit veroorzaakt door pesticiden in het algemeen en glyfosaat in het bijzonder.

Uit honderden pagina's aan interne mails van Monsanto blijkt nu dat het bedrijf er altijd alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat zijn onkruidverdelger Roundup kankerverwekkend genoemd zou worden, wat een verbod tot gevolg zou hebben. Op deze manier kreeg Monsanto groen licht voor de Europese marktvergunning omdat glyfosaat niet kankerverwekkend zou zijn.

Gesjoemel met onderzoeksresultaten is een schande !

Gaat het belang van multinationals dan boven de volksgezondheid ?

In Wallonië en Brussel is glyfosaat reeds verboden. Als sp.a pleiten we nu voor het preventief verbieden van (grootschalig gebruik van) glyfosaat, totdat bewezen is dat het niet schadelijk is voor onze gezondheid. Een resolutie die sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée een jaar geleden had ingediend om onkruidverdelgers met glyfosaat aan banden te leggen, ongeacht de Europese beslissing, werd weggestemd.

Sp.a Diest stelt voor om via bewustwordingscampagnes het gebruik van glyfosaat bij Diestse gezinnen in te perken. 

Dit kan door te kiezen voor ecologische bestrijdingsmiddelen zoals het gebruik van heet water, een harde onkruidborstel of onkruidsteker. Natuurlijk is voorkomen ook hier weer beter dan genezen. Door je gazon niet te kort te maaien, zorg je ervoor dat onkruid niet makkelijk kan groeien. 

Het regelmatig vegen van je terras of oprit, kan voorkomen dat organisch materiaal (zoals bladeren) zich opstapelt en een geschikte voedingsbodem vormt voor kiemende kruiden. Als je vuil en zand verwijdert, kunnen kruiden niet meer groeien,aldus voorzitter CarinaJankowski.

De gezondheid van onze Diestse bevolking van nu en later is voor sp.a Diest van primordiaal belang.