Onze stad schaart zich hiermede achter dit V!RUS-project van de Vlaamse jeugdverenigingen en de koepel van speelpleinwerkingen, gelanceerd einde maart.

Schepen van Jeugd, Jan Bertels: "spelende kinderen mogen in Herentals geen bedreigde soort zijn. Ze mogen wel eens roepen, schreeuwen, ravotten, zich vuil maken .... Kortom, GOE spelen, ja, zonder de 'd', want spelen is ook nooit 'af'. Spelen is een kinderrecht." Wij staan dan ook voor een positief speelklimaat en willen dit ook tot uitdrukking brengen.

 

Zoals we ook actief meedoen aan de buitenspeeldag in april - telkens een succes in Herentals -, speelstraten organiseren in de zomer, de speelbus op toer sturen in de vakantie, willen we ons als stad ook verder engageren om spelen mogelijk te maken en het recht op spelen zoveel als mogelijk in ere te houden.  Hiervoor willen ze zelfs plechtig een charter ondertekenen en ons engageren dat:

- kinderen mogen spelen in de openbare ruimte;

- kinderen kunnen spelen in groene ruimten (cfr. Onze speelbossen, maar niet alleen daar);

- bij ons spelen geen overlast is, normaal speelgeluid moet kunnen;

- zoeken we mee en organiseren we mee voldoende speelruimte voor het georganiseerd jeugdwerk;

- willen we als lokale beleidsmakers mede een verdraagzaam klimaat creëren t.a.v. spelende kinderen;

- betrekken we onze kinderen/jongeren bij het vorm geven van het lokale beleid, bv. via de jeugdraad.

We hopen dat andere gemeenten tesamen met ons dit charter voldoende weerklank zal geven.

Schepen van Jeugd, Jan Bertels, herhaalt: buiten spelen moet kunnen! Voor iedereen!  De stad is hier niet de enige verantwoordelijke voor, maar we moeten wel minstens mee de randvoorwaarden creëren opdat elk kind de kans krijgt om buiten te spelen. Vandaar dat we ons hiervoor willen inzetten en een engagement aangaan.

Jan

Schepen van Jeugd

0478261454

Ps: Goe Gespeeld! Is een V!RUS-project, een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, KLJ, Scouts  enGidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, Karuur, Jeugdwerknet, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en Steunpunt Jeugd Www.goegespeeld.be