praktisch volzet

Jaarlijks worden heel wat evenementen in openlucht georganiseerd op het openbaar domein van Brugge. Ook in 2018 zal dat het geval zijn. De parken en pleinen zijn in 2018 praktisch volzet. Alle aanvragen die binnenkomen, wegen we zorgvuldig af. We waken er over dat er voor de pleinen en parken geen overbezetting mogelijk is. Als we de evenementenkalender voor 2018 nu al bekijken, stellen we vast dat er nu weinig tot niets meer bij kan.

We willen Brugge bruisend houden, maar toch proberen we hierbij de mogelijke hinder tot een minimum te beperken. We streven naar een optimale spreiding van de openluchtevenementen op het grondgebied en in het bijzonder in het centrum van Brugge. We wijzen de organisatoren erop dat ze bepaalde plichten moeten vervullen, gaande van onder meer de opmaak van een mobiliteitsplan, het respecteren van de geluidsnorm tot het opstellen van een bewonersbrief voor de betrokken wijk of straat.

Tot binnenkort op één van onze evenementen!