En ook onze rondtrekkende speelbus blijft het goed doen, zelfs bij dit regenweer waardoor we dikwijls naar de regenlocatie moeten trekken. Al 150 kinderen hebben zich er komen uitleven.

De speelpleinwerking Diependaal heeft haar eerste week achter de rug, en ook hier: alles ok, een gemiddelde van net geen 20 kinderen per dag die samen komen ravotten, knutselen …

In NoMo (Noorderwijk – Morkhoven) zijn  we deze week gestart aan de chirolokalen: en ook hier, goeie opkomst. Nog maar eens een teken dat het een goede zet was om ook in onze deelgebieden een aparte speelpleinwerking op te starten: spelen, kort bij huis.

 

Wie verdient hier de bloemetjes?

In de eerste plaats alle animatoren en –trices: deze jongeren zorgen er elk op hun eigen manier voor dat onze Herentalse kids naar hartelust kunnen spelen, in een veilige en attractieve omgeving. Het zijn zij die het hart en de ziel tegelijk zijn van de vakantiewerking. Dank, dank. Jullie zijn het levende bewijs van positief geëngageerde jongeren.

Dank ook aan de jeugddienst voor de praktische organisatie van deze werking: zij staan in de achtergrond klaar om de ondersteuning te bieden, alles te regelen zodat onze kinderen vrij en ongedwongen kunnen spelen, zich kunnen uitleven.

 

Als schepen van Jeugd is het een voorrecht samen te mogen werken met al deze enthousiaste jongeren. Ze zijn een lichtend voorbeeld!