De bouw van de jeugdlokalen verloopt vlot en onze 3 jeugdverenigingen denken stilaan aan verhuizen. Tegen het einde van juni moeten de lokalen klaar zijn en kan Speelplein Jadadde als eerste zijn intrek nemen in zijn nieuwe thuis. Chiro en Scouts kunnen in de zomer verhuizen om dan in september te starten met hun werking op de nieuwe locatie. De officiële opening volgt dan op 15 september tijdens Brielstroate.

Vooraleer de lokalen in gebruik worden genomen is het belangrijk om goede afspraken te maken met de gebruikers. Daarom hebben we in samenwerking met de jeugddienst en de dienst patrimonium een model van gebruiksovereenkomst gemaakt.

Hierin staat onder andere dat er vóór ingebruikname een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt en per trimester een grondige controle zal worden uitgevoerd op basis van die plaatsbeschrijving. Tussenin wordt ook wekelijks een korte controle gehouden. Wanneer tijdens een controle inbreuken op deze overeenkomst worden vastgesteld moet de gebruiker zich binnen de 14 dagen in orde stellen. Zo niet volgen er sancties.

Met het oog op goede relaties met de buren staat in de overeenkomst dat er geen fuiven, etentjes of andere publieksactiviteiten worden georganiseerd in de lokalen. Hiervoor kunnen de verenigingen een beroep blijven doen op de gemeentelijke zalen. Het maximaal toegelaten geluidsniveau is 85 dB. Voor uitzonderingen moet een vergunning aangevraagd worden aan het schepencollege.

Zowel van de sportraad als van de jeugdraad kreeg deze modelovereenkomst een positief advies. Op 29 mei keurde de gemeenteraad de overeenkomst dan ook goed.