Het raadslid herinnerde er aan dat de stad eerder een éénmalig investeringsbudget toekende en de gronden via erfpacht door de Universiteit Gent ter beschikking gesteld werden. Daarnaast leveren zowel de stichtende leden als een aantal andere organisaties een bijdrage zodat vanaf 1 september 2016 de lessen kunnen starten voor (op termijn) een 150 tal kinderen. Momenteel wordt naarstig verder gewerkt zodat de realisatie op De Pintelaan in zicht komt. “Maar deze infrastructuur kan tegelijk ook nog meer kansen bieden aan de buurtbewoners en de kinderen die er wonen. Immers, de mogelijkheid zou kunnen onderzocht worden om de toekomstige speelplaats buiten de schooluren en in weekends en vakantieperiodes open te stellen. Dergelijk initiatief wordt best in overleg en in goede samenwerking georganiseerd met bewoners en/of verenigingen die hierop ook controle zouden willen/kunnen uitoefenen? “ aldus Schiettekatte. Uit het antwoord van de bevoegde Schepen Elke Decruynaere blijkt dat zij het voorstel genegen is. De jeugddienst en de groendienst hebben trouwens reeds de expertise om een dergelijk project te begeleiden. Aan Schepen Sophie Bracke, die namens de stad medebestuurder is van de school, wordt nu eerst gevraagd dit voorstel bespreekbaar te maken in het bestuur. “Als ook de school het licht op groen zet zou de open speelruimte voor de buurt vlug kunnen gerealiseerd worden” besluit een tevreden Anne Schiettekatte.