Op het grondgebied van de stad Halle zijn sinds mensenheugenis twee verschillende drinkwateroperatoren actief. Het drinkwater in Halle en Buizingen wordt verdeeld via de “Intercommunale Watermaatschappij voor Vlaams-Brabant” (IWVB). Het drinkwater in Lembeek wordt verdeeld door “De Watergroep”.

De IWVB en De Watergroep hanteren andere tarieven, waardoor er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de prijs van het drinkwater in Lembeek en in de rest van de stad. Na lange onderhandelingen en een uitgebreide marktbevraging heeft het stadsbestuur daar nu een einde aan gesteld. Op 26 september besliste de gemeenteraad officieel om De Watergroep aan te duiden als verdeler van het drinkwater over het volledige grondgebied. Ook Halle en Buizingen zullen vanaf 1 januari 2018 dus van het gunstige Lembeekse tarief kunnen genieten. Lembeek behoudt het bestaande, goedkope tarief. De keuze voor een andere operator zou een prijsverhoging in Lembeek hebben teweeg gebracht. De Watergroep regelt de overstap volledig: burgers hoeven hiervoor niets te ondernemen.

Drinkwater wordt ongeveer 8 procent goedkoperVanaf 1 januari 2018 zal er nog maar één verdeler van drinkwater zijn in onze stad. Deze beslissing volgt na maanden van intense onderhandelingen, waarbij verschillende gemeenten de krachten gebundeld hebben om zwaar genoeg te kunnen doorwegen. Het is namelijk geen evidentie om een nieuwe drinkwateroperator aan te duiden.

De verlaging van de prijs van het drinkwater gaat in 2018 van 1,91 euro per kubieke meter naar 1,76 euro. Dat is een verlaging met ongeveer 8 procent. Hiermee vloeit alleen al tussen 2018 en 2022 1,1 miljoen euro terug naar de burgers. De burgers zullen deze prijsverlaging rechtstreeks voelen, namelijk door een verlaging van hun waterfactuur.

Door met één operator te werken, wil het stadsbestuur er enerzijds voor zorgen dat de waterfactuur eerlijker en transparanter wordt en anderzijds voor alle inwoners hetzelfde gunstige tarief voorzien.

Financieel positief verhaalOok voor de Halse stadskas is deze beslissing een positief verhaal. De toetreding tot De Watergroep brengt zo’n 3,8 miljoen euro op. Daarbij komt nog 4,3 miljoen euro waarop de stad recht heeft na de uittreding uit Vivaqua. In totaal zal de stad dus iets meer dan 8 miljoen euro ontvangen. Voortaan worden alle investeringen in waterleidingen gedragen door De Watergroep, waardoor de stad hier geen budgetten meer moet voor voorzien.