In het streven naar een forse prijsverlaging van noodzakelijke goederen en diensten om zodoende de koopkracht te vergroten is er nu ook een groepsaankoop schoolgerief. “Bij het begin van het schooljaar betekent de aankoop van schoolgerief voor veel gezinnen een serieuze hap in het gezinsbudget. In principe is het onderwijs, voornamelijk basisonderwijs, in Vlaanderen gratis. Ouders moeten geen inschrijvingsgeld betalen. In het kleuter- en basisonderwijs zijn de scholen wettelijk verplicht kosteloos te voorzien in de activiteiten en het schoolmateriaal dat nodig  is voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Maar het voldoet niet en in het secundair onderwijs is het nog onbestaande.” vertelt Bertrand Demiddeleer, ambassadeur voor Samensterker en tevens leerkracht.

De maximumfactuur in het basisonderwijs is een realisatie van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke en is bedoeld om de kosten, in voornamelijk het basisonderwijs, voor leermiddelen onder controle te krijgen.

“Met onze actie richten we ons vooral op leerlingen uit het secundair onderwijs. In het secundair onderwijs bestaat de verplichting om gratis materiaal ter beschikking te stellen van de leerlingen immers helemaal niet.  Daar moet dringend werk van gemaakt worden,” vult Bertrand aan, “precies om aan deze kosten tegemoet te komen organiseert SamenSterker voor het eerst een groepsaankoop schoolgerief. Een groepsaankoop van schoolmateriaal zal dan ook een welkome verlichting zijn van het gezinsbudget. Wie via SamenSterker intekent, bestelt zijn producten aan lagere prijs. Meedoen met de groepsaankopen van SamenSterker is dan ook voordeel doen.”

Hoe werkt het?“Op basis van lijsten ontvangen van verschillende basis- en secundaire scholen, heeft SamenSterker een selectie gemaakt van de meest gevraagde schoolbenodigdheden, gaande van balpennen, stiften tot mappen en passers.  SamenSterker schreef Vlaamse groothandels en leveranciers van schoolmateriaal aan en selecteerde op basis van prijs- en kwaliteitsvergelijking. Samen Sterker onderhandelde zeer lage prijzen voor een vijftigtal basisartikelen. Het onderhandelde financieel voordeel gaat volledig naar de consumenten.” legt Demiddeleer uit.

Je kan online bestellen op www.samensterker.be  maar voor wie niet op het internet geraakt zorgt Bertrand Demiddeleer voor de papieren uitrol.  Je contacteert hem daarvoor best op 0497/89.11.16 en er wordt voor gezorgd dat de bestelformulieren bij jou geraken.

De actie loopt tot 31 juli. Na afsluiting van de inschrijvingen, plaatst Samen Sterker een globale bestelling bij de geselecteerde leverancier. De samenstelling van de bestelde pakketten gebeurt door jobstudenten. Het afhalen van de bestelde pakketten kan op 2 september in de ‘Halle Vooruit’, Oudstrijdersplein 14 in Halle tussen 9u30 en 12u30.