“De huidige regelgeving en structuren van onze samenleving zijn niet afgestemd op veranderende of nieuwe gezinsvormen”, zeggen Caroline Gennez en Michèle Hostekint. Onze samenleving is de laatste decennia razendsnel veranderd. De realiteit is niet langer een samenleving van klassieke kostwinnersgezinnen met vader die uit werken gaat, moeder de huisvrouw en een paar kinderen ten laste. Vandaag wonen maar liefst 2 miljoen Belgen alleen. Er is de toenemende groep senioren die hun partner verloren en alleen komen te staan. Er zijn de singles en papa’s en mama’s die na een relatiebreuk weer alleen wonen, al dan niet met een regeling van co-ouderschap. Nieuwe gezinnen worden samengesteld. “Die verandering brengt nieuwe uitdagingen en vooral nieuwe noden met zich mee”, aldus Gennez. “Zo wonen meer en meer mensen op regelmatige basis op twee plaatsen (kinderen na echtscheiding, Latrelaties, ...) maar dit kan niet ingeschreven worden in het Rijksregister. Ons voorstel is om dat toch mogelijk te maken via een dubbele domicilie en meer dan één plaats op te geven als woonplaats.” Dat heeft heel wat voordelen. In de eerste plaats voor de mensen zelf. Heel wat gescheiden ouders hebben geen recht op voordelen in hun stad of gemeente omdat hun kind officieel bij mama of papa gedomicilieerd staat. En daardoor betalen ze de volle pot in het lokale zwembad of bibliotheek, hoewel ze evenveel bij mama als bij papa zijn. “Kinderen mogen niet de dupe zijn van achterophinkende wetgeving”, zegt Gennez. “Bovendien krijg je door een correcte registratie van woonplaats of dubbele woonplaats een juister inzicht in de werkelijke woonsituatie van mensen. Zo kan je een veel correcter en aangepaster woonbeleid voeren”, aldus Michèle Hostekint. We reiken oplossingen aan door onder meer het voorstel om een dubbele domicilie mogelijk te maken. “Het is hoog tijd dat onze visie op wonen meegaat met haar tijd en nieuwe samenwoningsvormen en de mismatch tussen wettelijke en werkelijke realiteit aan te pakken. Met kleine ingrepen kan je al een groot verschil maken voor heel wat ouders en hun kinderen”, besluit Caroline Gennez.