De aanwezigen kregen een prachtige presentatie voorgeschoteld, compleet met mooie plaatjes van de nieuwe site, driedimensionele beelden van het gehele project en een vlotte babbel van onze Burgemeester en Schepen Van Gaeveren. Ze blonken als botersaus... Vol overtuiging vertelden ze de aanwezigen dat dit “centrumversterkende project” Hamme centrum nieuw leven zal inblazen en dat de inwoners van de nieuwe appartementen zullen bijdragen aan de gemeentekas. De administratieve gebouwen zullen dan weer gemeente en OCMW-diensten samenbrengen in het belang van een moderne dienstverlening. Een goed nieuwsshow dus.

Wat men uiteraard niet vertelde, is dat de kostprijs van dit megaproject - 12,5 miljoen euro in totaal -een gigantisch gat slaat in onze gemeentelijke spaarpot. En dat 11,1 miljoen euro aan de private ontwikkelaar wordt betaald voor de realisatie van het administratief centrum en de parking.

Men vertelde dat de private partner 40 appartementen op ‘eigen risico’ zal realiseren. Wat men niet vertelde is dat die partner, naast de 11,1 miljoen euro die de gemeente ophoest, de appartementen pas moet bouwen als er minstens 40% (dat zijn er 16) van verkocht zijn. Als je het ons vraagt valt dat “risico” voor de privépartner nogal mee en dan zijn we nog zeer beleefd...

Wat men evenmin kon vertellen is de gemeente met de verschillende verdiepingen in het administratief centrum gaat doen. De gemeentediensten en het OCMW nemen slechts een beperkt deel in. Voor 2/3de van het gebouw is er nog géén bestemming. Bovendien moet de gemeente (de HIM) zelf instaan voor de uitbating van de parking. Wat dat gaat kosten vraagt u? Geen idee, daar heeft men geen benul van want men heeft niets becijferd… Maar dat het geld gaat kosten, daar kan u van op aan.

Tot slot een illustratie van de “professionele” aanpak van dit project door onze bestuurders. Toen sp.a tijdens de laatste gemeenteraad vragen stelde bij het budgettaire plaatje, kon men op enkele technische vragen over de totale kosten simpelweg niet antwoorden… Het gebrek aan dossierkennis was stuitend… Men moest de raad zelfs 20 minuten schorsen.

Voor ons is de conclusie duidelijk. Dit is een “shitdossier” dat met veel “show” door ons strot wordt geramd. Het is inhoudelijk slecht want megalomaan en niet op maat van Hamme én vooral slecht onderhandeld en gemanaged, een dikke cadeau voor een slimme private investeerder. Door de slechte onderhandeling van de gemeente kan men nu zelfs nog geen einddatum kleven op het project. De bouwput en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omwonenden zou wel eens veel langer kunnen aanslepen dan gehoopt.

De gigantische kostprijs (+12 miljoen) soupeert tot slot de opgebouwde reserves van de gemeente voor meer dan 70% op en legt daardoor een zware financiële hypotheek op de toekomst… De belofte op een nieuwe academie en bib op de markt bvb. mag dan ook geklasseerd worden als “kiezersbedrog”, simpelweg omdat onze spaarpot om te investeren op zal zijn.

Denk daar maar eens aan als u binnenkort voorbij de Nieuwstraatwerf passeert…

Tom Vermeire
Fractieleider sp.a hamme