De hoofdzetel van afvalbeheerder Indaver heeft een mooie binnentuin. Tijdens de kantooruren is de tuin ook toegankelijk voor publiek, maar weinig Mechelaars kennen deze oase van rust vlakbij de Binnendijle. Het zou goed zijn moest de tuin bij meer Mechelaars bekend geraken en ze ook in het weekend haar poorten openstelt voor buurtbewoners en bezoekers. 

Op voorstel van sp.a gemeenteraadslid Caroline Gennez zal het stadsbestuur nu overleg plegen met afvalbeheerder Indaver en de mogelijkheden verder onderzoeken om de tuin publiek toegankelijker te maken. Het spreekt voor zich dat ook gelijkaardige maatregelen getroffen worden zoals bij andere publieke parken en tuinen wat betreft het openen en sluiten van de poorten en toezicht.

“Goed dat het stadsbestuur de openstelling van de tuin verder wil bekijken en ingaat op onze vraag”, zegt een tevreden Caroline Gennez. “We moeten in Mechelen al het mogelijke doen om groene rustplekjes een optimale publieke functie te geven, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Publieke ruimte biedt zuurstof in een steeds groter wordende stad.”