De eerste bevraging van sp.a Dilbeek werd zeker geen klassieke bevraging. We vonden het wel   belangrijk te weten wat de Dilbeekse bevolking denkt over de politieke patstelling in zijn gemeente.

Er werden 430 mails rondgestuurd. 123 mensen reageerden, 81 mannen en 42vrouwen:

•Wat vonden zij over de werking vanhet huidige gemeentebestuur?
                   

•Hoe reageerden zij op het feit dat een CD&V-mandataris isovergelopennaar Open VLD?
                   

•Wat vonden zij van de pogingen van Open VLD om de gemeentelijke onroerende    voorheffing te verlagen, waardoor het verdere bestuur van degemeente verlamd wordten alleen de allernoodzakelijkste uitgaven kunnen gedaanworden?

                   

•Wat vonden zij van de pogingen van Open VLD om de gemeentelijkeonroerendevoorheffing te verlagen, waardoor het verdere bestuur van de gemeenteverlamdwordt en alleen de allernoodzakelijkste uitgaven kunnen gedaan worden?


                           

Ten slotte kregen we nogvan 25 mensen nuttigewenken, suggesties of kritiek. We maken er zeker gebruikvan bij het bepalen vande standpunten en keuzes van sp.a-Dilbeek