Om de parkeerproblemen in de Witzenbergstraat op te lossen keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de aanleg van een fietsenstalling en bijkomende parkeerplaatsen in grasdals.   Een aantal daarvan zullen worden voorbehouden voor gehandicapten.

De straat laat door zijn beperkte breedte niet toe om te parkeren op de straat.  Vele bewoners en bezoekers van de wijk parkeren momenteel dan ook op het voetpad of in de berm van de wadi.

Ook zullen de wadi en de middenbermen worden aangeplant en komt er een bijkomende zitbank en afvalbakjes.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en wonen: "Tegelijkertijd zal ook een fiets- en voetgangersdoorsteek worden aangelegd en wordt in het eerstvolgende plantseizoen de wijk ook mooi aangeplant met essen, een boom die frisgroene bladeren heeft en in de herfst mooi roodpurper verkleurt".

De wadi zal worden ingezaaid met een bijvriendelijk mengsel van ruw gras.

Deze inrichtings- en aanplantingsplannen werden tijdens de welkomstreceptie in de wijk reeds voorgesteld en bekeken met de buurtbewoners.