Op de gemeenteraad van dinsdag 20 juni 2017 keurde de voltallige gemeenteraad het sp.a voorstel goed om gratis busvervoer te organiseren op het grondgebied van Ingelmunster tijdens de werken aan de dorpsbrug. Na een proefperiode van zes maanden werd het initiatief positief geëvalueerd. Op dinsdag 19 december 2017 werd een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn opnieuw door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Ook het initiatief van de gratis marktbus (op vrijdagmorgen met meer stopplaatsen en een hogere frequentie) wordt verdergezet.

Dries Couckuyt: “Als schepen van toegankelijkheid ben ik me er ten volle van bewust dat de werken aan de dorpsbrug ongemakken meebrengen voor mensen met een beperking. Auto’s kunnen verder rijden naar een volgende brug en wie in goede conditie is, kan gebruik maken van de tijdelijke voetgangersbrug. Voor mensen met een beperking is dat moeilijker en daarom ons voorstel voor gratis busvervoer. Reizigers die op- en afstappen aan een bushalte op Ingelmunsters grondgebied hoeven niet te betalen. Dit geldt zowel voor de bestaande lijnbussen als voor de belbus. We hopen onder andere met dit initiatief maximaal tegemoet te komen aan de ongemakken die de werken met zich zullen meebrengen, in het bijzonder voor mensen met een beperking."