In het Halse belastingsreglement op parkeren zijn onder andere de tarieven voor de bewonerskaarten opgenomen. De eerste bewonerskaart is gratis. Voor een tweede of derde bewonerskaart betaalt de burger 50 euro. De bewonerskaart is één jaar geldig.

In de praktijk gebeurt het wel eens dat burgers tijdens de geldigheidsduur van hun bewonerskaart een  nieuwe nummerplaat krijgen of een nieuwe wagen aankopen. In het verleden moesten burgers 50 euro betalen om de nummerplaat op de bewonerskaart te laten wijzigen. Ook na diefstal moest dat bedrag betaald worden.  Burgers vonden dat niet altijd correct: op die manier wordt een bewonerskaart immers dubbel zo duur.

Op basis van de feedback van de burgers zag het stadsbestuur de mogelijkheid om het reglement eenvoudiger en burgervriendelijker te maken. De Halse gemeenteraad keurde daartoe een aanpassing van het reglement goed. Als de burger tijdens de geldigheidsduur van de bestaande bewonerskaart een nieuwe nummerplaat krijgt, dan wordt de bewonerskaart kosteloos aangepast voor de resterende duur van de geldigheidstermijn van de kaart. Hetzelfde geldt trouwens wanneer de bewonerskaart gestolen is, mits er een proces-verbaal van de diefstal kan worden voorgelegd.