Gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Maar onze gezondheidszorg wordt steeds duurder. Een goeie hospitalisatieverzekering is daartoe dan ook onontbeerlijk geworden. Maar wie het financieel niet breed heeft, zoals alleenstaande ouders, gepensioneerden, langdurige zieken,werklozen, enz. krijgen het door de vele besparingsmaatregelen van onze huidige rechtse regeringen alsmaar moeilijker. De armoede neemt toe en het betalen van een degelijke hospitalisatieverzekering wordt voor velen onhoudbaar. De peperdure hospitalisatieverzekering moet vaak noodgedwongen stopgezet worden omdat ze een te grote hap uit het budget neemt.

Daarom diende OCMW-raadslid Steve Meseure een voorstel in dat het OCMW de hospitalisatieverzekering voor mensen die in aanmerking komen voor een (aanvullend) leefloon ten laste neemt. "Op die manier zorgen we ervoor dat niet alleen het OCMW de hoge medische kosten niet meer op zich hoeft te nemen, maar tevens dat een goede gezondheidszorg voor die mensen gegarandeerd blijft tijdens en na die moeilijke periode. Een win-winsituatie voor beide partijen", legt Meseure uit.

OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V) geeft de administratie de opdracht om het voorstel te onderzoeken.