'Sinds de zomer 2015 werd ik hier meerdere malen over aangesproken door verschillende inwoners. Al vlug bleek dit door de strenge milieuwetgeving niet zo evident en was er dus niet veel mogelijk om deze mensen te helpen. Toch heb ik mijn tanden in dit dossier gezet. Ik heb o.a. gesprekken gevoerd met inwoners die geconfronteerd worden met dit probleem, om het probleem beter te begrijpen. Aan de inwoners werd gevraagd wat zij zelf voorstelden als eventuele oplossing. Hoe meer ik het probleem leerde kennen hoe meer ik gemotiveerd was om voor deze mensen een oplossing te zoeken' , aldus schepen Vanhessche.

'Naast de gesprekken met de inwoners, heb ik nog een aantal andere acties moeten ondernemen om tot een oplossing te komen.De milieuwetgeving werd onderzocht er werd een benchmarking in andere West-Vlaamse gemeenten uitgevoerd en tenslotte werd advies gevraagd aan OVAM. Rekening houdend met deze acties bleek dat we na goedkeuring van de gemeenteraad aan deze inwoners een aantal gratis huisvuilzakken per jaar mochten aanbieden' , verduidelijkt schepen Vanhessche.

Procedure: Op voorlegging van een medisch attest en een aanvraagformulier aan de stad kunnen inwoners met incontinentieproblemen, stoma- en peritoneale dialyse per jaar 1 grote of 2 kleine rollen gratis huisvuilzakken ontvangen. Het aanvraagformulier is beschikbaar bij de dienst burgerzaken, de dienst milieu en op de stedelijke website. Na de behandeling van de aanvraag wordt een schriftelijke bevesteging gestuurd. Aan de hand hiervan kunnen de zakken worden afgehaald bij de dienst burgerzaken.Er dient wel steeds voor ontvangst te worden afgetekend.

Schepen Vanhessche besluit: ' ik ben heel blij dat ik 'iets' kan doen voor deze mensen, ook al besef ik dat dit zeer weinig is in vergelijking met de afval die veroorzaakt wordt door deze medische problemen. Dit was niet mijn voorkeursoplossing, maar er waren heel wat obstakels op de weg bij het onderzoek, o.a. de strenge milieuwetgeving maakte het mij niet gemakkelijk'.