De gemeente legt op eigen kosten een weg aan om het volledig binnengebied Omstraat (ca. 54a40ca) langs de seniorenflats te ontsluiten… In ons krantje “Jij maakt Kortessem” hebben we de procedure van deze aanleg reeds aangeklaagd. Tijdens de voorbije gemeenteraad vernamen we terloops dat de eigenaars van de aanpalende percelen ,terecht, ca. 905€ per meter (?) zouden moeten betalen om hun perceel aan het binnengebied te kunnen ontsluiten via de aankoop van een groene reststrook van ca. 3 meter. 

Een mondelinge intentie, want er staat geen enkele overeenkomst op papier… Laat staan dat er een goedkeuring is door de gemeenteraad!

En dat is vervelend, want daardoor zijn er geen spelregels met de aangelanden afgesproken! Moet de volledige aangrenzende lengte afgekocht worden of beperkt het zich tot 50% van de grensstrook of tot een voldoende ruime inritzone? Moeten ook de seniorenflats hun volledige toegang tot garages, brandweg, e.a. kopen?

Wordt er rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van de weg via privé-terrein, zoals voorzien in het pas goedgekeurde structuurplan?  Waarom is deze uitbreiding nu nog niet opgenomen in de uitvoering? Deze verlenging van de weg (ca. 20m.) ontsluit ca. 34,35 are (meer dan 60% van het bebouwbaar binnengebied!) toebehorend aan vooral 1 eigenaar (ca. 26a - percelen 7-8-10) grenzend aan de Hasseltsesteenweg… Deze percelen worden daarmee eenvoudig bebouwbaar. Best handig, als op kosten van de gemeenschap een eigendom (ca. 26 are) kan gevaloriseerd worden door seniorenflats te stapelen in 2 pal achter mekaar liggende blokken van 24 flats, ten nadele van de 4 goedgekeurde ruimtelijk gespreide blokken van 12 flats met kwalitatieve gemeenschappelijke ruimte, met zicht op groen en park, én met voldoende ruimte voor bovengronds en ondergronds parkeren…

Alleen al ruimtelijk is deze gewijzigde invulling voor sp.a Kortessem een verkrachting van ordentelijke dorpskernontwikkeling. Alles is blijkbaar goed voor het geld, niets blijft over voor het comfort van onze senioren!!! Een schande voor de politieke meerderheid in Kortessem...