Tijdens de gemeenteraad van 22/23 mei 2017 vroeg raadslid Greet Riebbels om bijsturingen van het Parkeerplan dat sinds mei 2016 werd ingevoerd. Ze kreeg antwoord van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Ik had vooral aangedrongen op ‘bezoekerstickets’ voor mensen die in de rode en oranje zone wonen. Daar werd het betalend avondparkeren uitgebreid, tot respectievelijk 24 en 23 uur. De bewoners zullen daarom binnenkort 12 bezoekerstickets per domicilie krijgen, geldig van 19 tot 24 uur. Dat is bijzonder goed nieuws: het kan niet zijn dat mensen vereenzamen doordat vrienden en familie niet meer op bezoek willen komen door de nieuwe parkeertarieven. De buurten moeten bovendien ook na 19 uur levendig blijven.

Daarnaast worden enkele parkeertarieven logischer op elkaar afgestemd. De tarieven van de parkings Sint-Pietersplein en Tolhuis dalen; ten vroegste vanaf juli 2017 verlaagt ook het avondtarief vanaf 19 uur in álle ondergrondse parkings van de Stad Gent naar 1 euro per uur. Ook het tarief op koopzondagen daalt.

Lees er alles over in de perstekst van de Stad Gent