“Nu mag een fiets liefst drie weken staan verstoffen in de rekken die het dichtst bij de perrons staan. Ik heb voorgesteld voor om de hele stationszone qua fietsparkeerregimes te herbekijken. De fietsenstallingen die zich het dichtst bij de sporen en perrons bevinden zouden een heel snelle ‘turnover’ moeten hebben, daarin zouden veel sneller plaatsen moeten vrij komen. In de rekken in openlucht of in diegene die verder weg staan zouden bijvoorbeeld de kotstudenten hun fietsen voor een langere tijd mogen laten staan.”

De schepen vond dat een uitstekend idee voor de nabije toekomst. Heel binnenkort komen er dubbeldekse fietsrekken in het station (in de ondergrondse fietsparking) om de capaciteit te verhogen. De schepen beloofde dat er tijdens de werken achter het station (kant Koningin Mathildeplein) nooit een daling van de fietsstalcapaciteit zou zijn. Als het station helemaal klaar is zouden er in totaal 13.500 fietsen gestald kunnen worden.