Gisterenavond, 15 september was het bal van burgemeester Patrick Janssens aan de Scheldekaaien. Daar zijn we met een hele ploeg van sp.a Merksem naar afgezakt. Het was druk, gezellig (je komt er altijd een heleboel mensen tegen die je al een tijdje niet meer gezien hebt), maar natuurlijk ook laat.

Zondag 16 september
Zondag mocht er dus wat uitgeslapen worden, en ik probeer dan ook altijd wat klusjes in huis te doen, met “De zevende dag” op de achtergrond. Na de middag ben ik op bezoek gegaan bij mijn ouders, die tijdelijk in “De Mick” verblijven. Dat is een revalidatiecentrum en ook RVT, waar kwaliteit en betaalbaarheid van gezondheidszorgen centraal staan. Het is een hele mooie instelling, gelegen in het groen in Brasschaat, en één van de weinige onafhankelijke instellingen in Vlaanderen. Solidariteit staat er hoog in het vaandel geschreven, maar koken kost natuurlijk geld. Daarom heeft de instelling ook een Vriendenkring, die allerhande activiteiten organiseert om geld in het laatje te brengen.

Daarna ga ik even langs bij het rolstoelbasketbal tornooi “Theo de Clercq Cup”, op het Kiel. Dat internationale tornooi wordt jaarlijks georganiseerd, en het is best spannend om naar de wedstrijden te kijken. Ongelooflijk hoe lenig die rolstoelpatiënten zijn, en hoe hard het spel er aan toe gaat. Ook Gaston Berghmans en zijn vrouw Jenny waren aanwezig, zij zijn ook hevige fans van de “Antwerp players”, de club die Theo De Clercq zelf opgericht heeft. Voor het eerst in al die jaren winnen de players zelf de beker, en hun voorzitter was dan ook merkbaar ontroerd.

Maandag 17 september
In de voormiddag leg ik een werkbezoek af aan het kantoor van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) in Borgerhout. Begin september werd ik aangesteld als voorzitter van het PWA Antwerpen, en daarom wil ik de werking ervan beter leren kennen. Naast het tewerkstellen van mensen die langdurig werkloos zijn en moeilijk aan een job raken, geven ze ook veel informatie over mogelijke tewerkstellingskansen en opleidingen. Hoedje af voor de PWA-beambten, want die wetgeving is verre van eenvoudig en het is dus niet simpel om dat allemaal duidelijk uit te leggen aan de klanten.

’s Avonds is het gemeenteraad. Een van de punten die daar aan bod komen, is de goedkeuring van de rekeningen van het OCMW. In de voorbereidende commissie vorige week donderdag hebben we een erg interessante discussie gehouden over de financiële middelen en de taken van het OCMW. Er bleken toch wel wat meningsverschillen tussen de verschillende partijen te bestaan, en ook vragen over de kerntaken van het OCMW. Daarover zullen we het zeker nog hebben als de begroting voor 2008 besproken wordt. Boeiend! Om 23:00 wordt de gemeenteraad beëindigd, morgen doen we verder met de interpellaties.
 
Dinsdag 18 september
Vandaag moet ik er erg vroeg uit, omdat mijn vader voor onderzoeken naar het ziekenhuis in Brugge moet. Nu mijn ouders, beiden over de 80, stilaan zorgbehoevender worden, besef ik nog meer hoe belangrijk een goede sociale zekerheid is en hoe ingrijpend het proces van veroudering is. We moeten hen er stilaan op voorbereiden dat ze niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, en moeten op zoek naar een kamer in een RVT. Maar de wachtlijsten zijn enorm, en ook al heeft mijn vader als gewezen ambtenaar een mooi pensioen, dat volstaat niet om voor hen beiden een kamer in het RVT te betalen. Gelukkig zijn we met een grote familie en verdelen we de taken onder ons, maar je vraagt je wel af hoe mensen die er alleen voor staan al die dingen moeten regelen. Het is niet voor niets dat sp.a de aanpak van de vergrijzing hoog op de politieke agenda heeft geplaatst!

Om 19 uur is het opnieuw gemeenteraad. Er komen een aantal interessante interpellaties aan bod. Zo wordt schepen van sociale zaken en ocmw voorzitter Monica de Coninck onder vuur genomen omdat er in één van de dienstencentra van het OCMW een fototentoonstelling over illegalen gehouden wordt en zij die ook geopend heeft. Alsof mensen zonder papieren geen mensen zouden zijn, en zij niet in beeld gebracht mogen worden.

Woensdag 19 september
De voorbije vier jaar was ik actief als volksvertegenwoordiger in het federale parlement. Bij de verkiezingen van 10 juni verloor sp.a twee zetels in Antwerpen, en daardoor ben ik niet meer verkozen in het parlement. Dat was een harde dobber, want ik deed dat werk heel graag en heb ook mooie resultaten kunnen boeken. Nu moet ik op zoek naar een nieuwe job, een nieuwe uitdaging, en het is vreemd om plots zoveel vrije tijd te hebben. En zeker niet evident om weer actief te worden op de arbeidsmarkt!

’s Avonds hebben we met het uitvoerend bestuur van sp.a Merksem een vergadering om het Masterplan voor Antwerpen te bespreken. Daar zitten veel belangrijke zaken voor Merksem in. Ook al is het effect op lange termijn de moeite waard, het maakt wel wat we in tussentijd veel overlast zullen hebben en dat we een aantal lokale projecten niet zullen kunnen uitvoeren. Een grote uitdaging dus om dit op een goede manier aan de Merksemse bevolking uit te leggen.

Donderdag 20 september
In de voormiddag heb ik een vergadering van de “Commissie voor sociaal hulpbetoon”. Die is opgericht bij de FOD “Sociale zaken”, dienst beleid voor personen met een handicap, en behandelt de aanvragen van de mensen die ten onrechte uitkeringen gekregen hebben en deze niet kunnen terugbetalen. Er komen veel schrijnende situaties aan het licht, en het is steeds opnieuw moeilijk om te proberen rekening te houden met de individuele situatie van de mensen en toch een aantal algemene regels te respecteren.
 
Vrijdag 21 september
Vandaag werk ik thuis. Mails lezen en beantwoorden, agenda bijhouden, en tussendoor ook wat boodschappen doen en wat opruimen. Na de middag ga ik op bezoek bij mijn ouders. We hebben een rusthuis gevonden waar ze in oktober terecht kunnen, maar het is voor hen wel een grote stap om van zelfstandig thuis wonen over te gaan naar een kamer in een rusthuis. Wij, de kinderen, zullen geruster zijn als we weten dat ze goed verzorgd worden, maar zij moeten wel hun vrijheid opgeven. Geen gemakkelijk proces, maar we moeten er door.
 
Zaterdag 22 september
In de voormiddag maken we met de fractie van de gemeenteraad een fietstocht langs de projecten die in Antwerpen op stapel staan. Zo besef je dat er de komende jaren heel wat bouwwerken op ons afkomen, maar je ziet ook hoe belangrijk een goede ruimtelijke ordening en een goede visie is voor het toekomstbeeld van de stad. Een goed idee ook om eens langs die projecten te fietsen, zo zien we de concrete fasen van de droge dossiers die in de gemeenteraad behandeld worden.

Om 13u30 is het opening van “Cluyse kermis”, een lokale activiteit, waar toch telkens heel wat volk naar toe komt. Ik vind het belangrijk om ook naar die kleine lokale activiteiten te gaan, omdat je op die manier de vele vrijwilligers die eraan meewerken ondersteunt. We gaan met een aantal mensen van sp.a ook nog even langs een straatfeest van het Buurt Informatie Netwerk (BIN), om zo ook hun wering te ondersteunen.

’s Avonds is het tijd voor vrienden, we hebben met een groepje afgesproken om bij te babbelen over de vakantie.

Greet Van Gool