Duizenden Belgische grensarbeiders die in Nederland hebben gewerkt, waaronder dus ook een aantal Maasmechelaren, dreigen tot 2 jaar lang geen pensioen of uitkering te krijgen. Zehra Kolkiran, sp.a-gemeenteraadslid en specialist grensarbeid van het ABVV, legt uit. “Het gaat om Belgen die in Nederland werkten, maar die werkloos of ziek zijn geworden. Als ze 65 jaar zijn geworden, vervalt hun ziekte- of werkloosheidsuitkering omdat de Belgische pensioenleeftijd dan bereikt is. Normaal moeten ze dan een pensioen ontvangen. Maar de pensioenen worden uitbetaald door het land waar ze gewerkt hebben, Nederland dus. En daar zijn ze nog niet pensioengerechtigd, want daar is de wettelijke pensioenleeftijd 66 in 2018 en 67 vanaf 2022”, zegt Zehra. “Iedereen die in deze categorie valt dreigt dus in een juridische leegte terecht te komen, zonder inkomen. We hebben geen specifieke cijfers voor Maasmechelen, maar in heel België gaat dit om 2900 personen in 2018 en dit loopt op tot 4400 in 2020. Het straffe is dat de federale regering de problemen kent, maar er vooralsnog weigert iets aan te doen en deze mensen in de kou laat staan. Dat is niet minder dan schuldig verzuim van NV-A, Open VLD én CD&V!”