Groen en sp.a in Beveren samen terug naar de kiezer

Groen Beveren en sp.a Beveren zullen ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 samen op een lijst opkomen. Beiden zetten daarmee hun samenwerking vanuit 2012 verder. In aanloop naar de verkiezingen organiseren ze inspraakmomenten voor de inwoners om hun ideeën en voorstellen te doen. “We staan er in Beveren en zijn klaar voor meer”.

In 2012 stonden Groen en sp.a samen op één lijst. Het programma was toen opgebouwd rond vijf thema’s: een groener, socialer, warmer, mobieler en beter bestuurd Beveren.

Sinds begin 2013 is de vierkoppige fractie aan het werk om deze doelstellingen ook in de praktijk te brengen. Dat deden ze tot dus ver met 355 vragen en voorstellen in de raad.

“Het werk dat de voorbije jaren werd geleverd, toont aan dat de fractie actief en constructief is”, zegt fractieleidster Kristien Hulstaert. Naast Kristien Hulstaert (Groen) zetelen ook Issam Benali (sp.a), Geert Noppe en Stijn De Munck (Groen) in de fractie Groen-sp.a.

De activiteiten van de fractie richten zich op alle terreinen en de inzet is evenwichtig verdeeld tussen vijf grote thema’s van het programma.  De twee partijen pakken uit met een kaart om hun werk in de gemeenteraad in de verf te zetten. De fractie van Groen-sp.a bracht 65 vragen en voorstellen rond beter bestuurd, 74 over mobieler, 94 rond groener, 58 over warmer en 64 rond een socialer Beveren.

“We bestrijken dus alle beleidsdomeinen en onderwerpen waar de bevolking mee bezig is. We wijzen de meerderheid dikwijls op belangrijke beleidsontwikkelingen en kansen die niet gemist mogen worden”, zegt Hulstaert. “En dat werkt soms inspirerend, zoals uit de praktijk blijkt”.

Verwezenlijkingen

Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.

Al jaren vroegen beide partijen aan het gemeentebestuur om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. Tijdens de raad van mei werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend. “De Groen-sp.a-fractie is actief en constructief en is dus meer dan een oppositiegroep”, bewijst Hulstaert.

Samenwerking voortzetten

“De goede lokale samenwerking in de raad zetten we ook in 2018 voort. Groen en sp.a zullen volgend jaar opnieuw samen één kandidatenlijst indienen”, zegt sp.a-raadslid Issam Benali. “Dat zullen we doen met een diverse en gedreven groep. Een klein anderhalf jaar voor de verkiezingen vinden we het nog te vroeg om met kandidaten naar buiten te komen. We werken liever hard verder in de gemeenteraad”, zegt Benali.

Voorbereiding programma

Om onze voorstellen  voor een  ecologisch en sociaal toekomstproject op maat van de inwoners van Beveren uit te werken, zullen Groen en sp.a in het najaar iedereen uitnodigen om ideeën en voorstellen met ons te delen. “We zullen eerst ons oor te luisteren leggen en pas daarna voorstellen op papier zetten”, zeggen de lokale voorzitters van beide partijen, Bram Massar van Groen en Pol Staut van sp.a.

De Groen-sp.a-fractie heeft de voorbije jaren actief een heel breed werkterrein bestreken. Met gerichte, kritische vragen en realistische voorstellen. We staan er in Beveren en zijn klaar voor meer!