Groen-sp.a stelt tevreden vast dat de gemeente Beveren weigert om een vergunning te geven aan de evenementenhal Singelberg in Kallo. Al in februari riep gemeenteraadslid Issam Benali op om de vergunning te weigeren omwille van de risicovolle omgeving met chemische bedrijven en de te verwachten mobiliteitsproblemen in Kallo.

Fernand Huts wou samen met Studio 100 een grote tijdelijke theaterhal, theater Singelberg, bouwen en er de musical ‘40-‘45 vertonen. Die musical zou vanaf 7 oktober 2018 het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Katoen Natie had begin dit jaar van de gemeente Beveren al een vergunning gekregen voor een nieuwe loods die later via een functiewijziging zou omgevormd worden tot een theaterhal. Groen-sp.a raadslid Issam Benali geeft aan een groot hart te hebben voor cultuur en podiumkunsten. Toch stelde hij zich toen al ernstige vragen bij het project.

De musical ‘14-‘18 werd bezocht door 335.000 mensen. Voor de musical ‘40-‘45 ligt de verwachting niet lager en zouden er per vertoning ongeveer 1.500 toeschouwers zijn. Groen-sp.a maakt zich zorgen over de mobiliteit in Kallo. In de buurt van de evenementenhal bevindt zich geen enkel deftig knooppunt van regulier openbaar vervoer. Mede door de shiftwissel zou dit project in Kallo onvermijdelijk leiden tot een totale verzadiging van het lokale wegennet. Daarenboven is de locatie niet geschikt om duizenden toeschouwers te ontvangen. De toekomstige theaterhal zou namelijk vlakbij Seveso-bedrijven komen te liggen. Ook de dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid en het nabijgelegen bedrijf Lanxess waren gekant tegen het project, net om de reden dat er te weinig afstand is met de Seveso bedrijven.

Raadslid Benali is blij dat het gemeentebestuur tot inkeer komt. Er komt geen vergunning voor het gebruik van de loods als tijdelijke evenementenhal. Hij vraagt dat het gemeentebestuur en de burgemeester hun aankondigingspolitiek stoppen en steeds eerst in overleg treden vooraleer dit soort grote projecten aan te kondigen. We hopen dat het bestuur nu oog heeft voor de echte noden van de Beverse inwoners. Ten slotte is het ook jammer dat vele mensen en zeker uit Beveren al kaarten gekocht hebben voor de voorstellingen, in de veronderstelling dat het in Beveren zou plaatsvinden. Zij werden op het verkeerde been gezet door het onvoorbereide gemeentebestuur.