"Streekeigen bomen en struiken zijn ernstig bedreigd door ontbossing, bosfragmentering en intensief bosgebruik", zei Groen-sp.a raadslid Stijn De Munck. Van heel wat soorten blijven er in Vlaanderen maar enkele restpopulaties over. "Daarnaast worden die resterende streekeigen populaties bedreigd doordat al te vaak deze soorten met uitheems materiaal worden aangeplant", stelt De Munck.

Zo gaat heel wat informatie over de genetische diversiteit verloren door de kruising van uitheemse materialen. Daarom is het van belang om de resterende streekeigen populaties van bomen en struiken de nodige kansen op behoud te geven. Het is belangrijk dat de genetische diversiteit van de populaties zich verder kan ontwikkelen om sterker te staan in de toekomst. Dat betekent dat de restpopulaties moeten beschermd worden en dat er zo veel mogelijk streekeigen plantsoen moet worden aangeplant. Dat zegt ook onder andere het Agentschap Natuur en Bos. 

De bevoegde schepen antwoordde dat vanuit de gemeentelijke diensten deze keuze voldoende in overweging wordt genomen en dat er met voldoende deskundigheid wordt gehandeld.