De stad Mechelen heeft beslist om een modelgraftuin in te richten op de stedelijke begraafplaats. Met deze groene graftuin wil schepen van Begraafplaatsen Rita Janssens (sp.a) haar toekomstvisie visualiseren. “We hebben niet de klassieke ommuurde begraafplaats voor ogen, maar wel een prachtige parkstructuur met veel groen.

De bedoeling is om op deze manier de ruimtelijke en visuele kwaliteit te verhogen. Deze nieuwe, duurzame manier van begraven zal op termijn dienen als model voor de verdere inrichting van de andere graftuinen. Deze eerste stap kadert in een totaalaanpak van de stedelijke begraafplaats, die in de toekomst een groene oase van rust en sereniteit zal worden.”

Allereerst zal er nu één graftuin worden gerealiseerd als voorbeeld. Daarbij is er vooral aandacht voor groene accenten. Door de inrichting komt er meer plaats voor hagen, gras en zitbanken. “Deze zorgen voor een totaal andere aanblik dan die van de huidige stenen graftuinen. Vanzelfsprekend is er ook gedacht aan de praktische uitwerking: er komen vaste grafkelders. Voor de voltooiing van de eerste fase heeft het stadsbestuur 360 000 euro vrijgemaakt. De volledige afwerking, zoals het aanplanten van bomen en het plaatsen van zitbanken, zal volgend jaar gebeuren”, verklaart schepen van Begraafplaatsen Rita Janssens.

Later zullen alle bestaande graftuinen eveneens opnieuw worden ingericht en een groen karakter krijgen. De twaalf verschillende graftuinen zullen elk gekenmerkt worden door een bepaalde plant die hen meteen ook zijn naam geeft. Rita Janssens licht de toekomstplannen verder toe. “Er komt ook een kindergraftuin. In deze kindvriendelijke ruimte wordt er gekozen voor een speelse structuur en hartvormige ontwerpen. Er is plaats voor een zandbak of speelhoekje. Daarnaast zal er aan de kant van de Vrouwvliet een natuurbegraafplaats worden aangelegd. De overgang naar deze vallei gebeurt geleidelijk door de natuurlijke aanplanting van inheemse bomen tussen een losse padenstructuur. De natuur krijgt hier vrij spel en de groene aanblik zal mooi aansluiten op het landschap. In het voorjaar zullen prachtige bloemen voor een kleurrijk schouwspel zorgen. De natuurbegraafplaats zal ook ecologisch beheerd worden.”

Wanneer al deze projecten gerealiseerd zijn, zal de stedelijke begraafplaats er helemaal anders uitzien. Het stadsbestuur kiest voor een duidelijke toekomstvisie waarbij er een harmonieus geheel ontstaat van bezoekers, landschap en begraafplaats. “Er worden lindebomen geplant langs de dreven en er komen grote grasperken. De graftuinen worden omringd door hagen. We hebben ook gedacht aan duurzaamheid en milieu: onkruidverdelgers worden bijvoorbeeld geweerd. In de plaats daarvan wordt het snoeihout van de bomen uitgestrooid om onkruid tegen te gaan. Daarnaast wordt de biodiversiteit van fauna en flora gestimuleerd door zoveel mogelijk verschillende soorten beplanting te gebruiken. De paden worden aangelegd met waterdoorlatende tegels van kunststofgras in plaats van beton om het groene karakter te benadrukken. We zullen er eveneens voor zorgen dat deze paden toegankelijk zijn voor mensen met verminderde mobiliteit”, besluit schepen van Begraafplaatsen Rita Janssens.