De wilde paardenkastanjes op de Ruelensvest/Naamsevest zijn in slechte staat, worden instabiel en zijn daarom aan vervanging toe. Daarom zal de stad hoogstammige beuken in zware formaten aankopen, nodig voor de heraanplant van de centrale dreef tussen de Ruelensvest en de Naamsevest. 

Myriam Fannes, schepen van groen: “De aangetaste wilde paardenkastanjes zullen in twee fasen gerooid worden. De eerste fase zal uitgevoerd worden in plantseizoen voorjaar 2017 en omvat het kappen en vervangen van de binnenste rij bomen van de dreef, met andere woorden 105 paardenkastanjes verdeeld in twee rijen langs het pad. Ter vervanging zal er een rij groene beuken langs weerskanten van het centrale pad aangeplant worden om het beeld van de dreef op de oude omwalling te reconstrueren. De koppen en het kruispunt van paden op de vest die Weldadigheidstraat met Leo Dartelaan verbindt, worden geaccentueerd met rode beuken. “

Mich De Winter, fractieleider: ”De tweede fase wordt over een periode van meerdere jaren gespreid en heeft betrekking op de bomen in de periferie rond de centrale dreef waarbij jaar na jaar enkel de aftakelende bomen gerooid worden op enkele, nu nog gezonde mooie exemplaren na. Het idee is om hier een stadsarboretum te ontwikkelen met een ruim assortiment van verschillende boomsoorten die de belevingswaarde en de biodiversiteit zullen versterken.

“Het thema waarrond gewerkt wordt, is geur en kleur in de breedste zin: opmerkelijke herfstverkleuring, bijzonder kleurige bladeren, bomen met geurende bloemen”, zo zegt Myriam Fannes. Enkele mooi ontwikkelde en gezonde bomen die nu aanwezig zijn in de periferie, blijven behouden.