Vijf jaar geleden kocht de vzw Kempens Landschap in samenwerking met het gemeentebestuur dit prachtige parkdomein, deze  ‘Paterstuin’, aan het college van redemptoristen.  Bedoeling was en is om dit mooie groengebied in alle pracht te behouden en het in al z’n glorie te herstellen én om het vanzelfsprekend ook open te stellen voor het brede publiek. 

Het is een open deur intrappen als we stellen dat dit aardig gelukt is.  De Paterstuin wordt niet alleen door talloze Essenaren, maar bovendien ook door velen die hier voorbij fietsen of wandelen gretig bezocht én vooral ook naar waarde geschat.

In die vijf jaar is er bovendien al heel wat werk verricht.

Om dit park veilig en toegankelijk te maken voor wandelaars gebeurden er al heel wat achterstallige snoei- en andere onderhoudswerken.  De vijver werd geruimd en voor het ganse gebied werd een bosbeheersplan opgesteld, dat volop in uitvoering is. Intussen werd trouwens al heel wat verouderd sparrenhout vervangen door jong inheems loofhout. Dit met de gewaardeerde medewerking van de Bosgroep Antwerpen-Noord.

De Paterstuin herbergt ook enkele mooie erfgoedrelicten.  Sommige daarvan kregen al een grondige opknapbeurt, zoals het begraafpark en de kapel van Pater Godts, de stichter van deze site.

Maar naast de loutere openstelling wilden alle partners ook net dat ietsje meer doen met dit ‘Eiland in het groen’.  Natuur in je buurt is immers van levensbelang. En omdat het zienderogen achteruitgaat met de biodiversiteit is het als overheid meer dan onze plicht om ook op dat vlak een tandje bij te steken.

De goedkeuring van het Leaderproject ‘Groenten uit Essen’ dat Kempens Landschap indiende zorgde ervoor dat met Europese middelen en co-financiering van Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de gemeente intussen de oude druivenserre werd gerenoveerd en dat de prachtige boomgaarden al zijn opgewaardeerd.

Vrijdag 27 april werd bovendien een uniek project boven de doopvont houden, om een beetje in de terminologie van de omgeving te blijven…


Schoolmoestuin

In juni 2015 startten we tegenover de Quarentainestallen aan het station met een ecologische Samentuin. Daarmee wilden we niet alleen mensen samenbrengen, maar bovenal ook ecologisch tuinieren in Essen op de kaart zetten.  We deden daarvoor beroep op VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.  Met succes, zo bleek. Want intussen kweken een 40-tal enthousiaste samentuinders er hun groenten- en fruit. Komen er heel wat geïnteresseerden langs en is er zelfs een wachtlijst met kandidaten.

Anderzijds is er de Vrije Lagere Basisschool van het College.  Die heeft als slogan ‘Studeren in het groen’ en is bovendien sinds vele jaren een MOS-school, wat staat voor Milieu op School. 

Het Leaderproject ‘Groenten uit Essen’ was dan ook een unieke gelegenheid om ook de voormalige moestuin van het domein nieuw leven in te blazen en een breder gebruik ervan door inwoners en de schoolgemeenschap te stimuleren.

Deze kruisbestuiving leidde tot een uniek project in Vlaanderen.

Helmut Jaspers, schepen van duurzaamheid en leefmilieu (sp.a): “Samen met de gemeente en Kempens Landschap zet de Lagere School Essen van het College namelijk mee haar schouders onder deze samentuin/schooltuin.  Een project waarbij de leerlingen al lerend, spelenderwijs kennismaken met het planten, kweken en oogsten van groenten en fruit van eigen bodem. Ook in deze schooltuin zorgt de vzw Velt voor zowel theoretische als praktijkbegeleiding op het vlak van ecologisch tuinieren.

Kinderen tussen zes en twaalf jaar zullen, met de medewerking van hun leerkrachten en ouders, door dit project weer in contact komen met gezonde voeding uit de schooltuin, in het prachtige historische en landschappelijke kader van dit kloosterdomein”.


Nog heel wat in petto !

Hier eindigt het zeker niet…. We hebben nog heel wat in petto.

Helmut Jaspers: “We hebben nog tal van projecten en leuke ideeën die in de toekomst verder uitgewerkt zullen worden en deze site nog meer op de kaart zullen zetten.

Ik denk daarbij aan de schapen die er komen… en de samenwerking die we daarbij willen opzetten met de naastliggende Zorgboerderij om ze water en eten geven en te verzorgen.

Ik denk daarbij aan de verdere aanplant van herdenkingsbomen, waarmee we de dreef herstellen richting Lourdesgrot. Intussen is er al een mooie aanzet gegeven”.

Ook het verhaal achter de paters die er begraven liggen zal in samenwerking met Pater Vercammen worden opgetekend om zo de levensverhalen van de Paters Redemptoristen te reconstrueren en te bewaren voor het nageslacht.

Ook zullen inwoners binnenkort een boom cadeau kunnen doen. Een origineel, duurzaam en symbolisch cadeau in trendy geschenkverpakking, waarbij inwoners een halfstam of hoogstamfruitboom als geschenk kunnen weggeven, die dan aangeplant wordt in dit domein en waarmee we de boomgaarden terug vervolledigen en opwaarderen. 

En, in de toekomst zullen er plukdagen worden georganiseerd, met de ‘sapmobiel’ die langskomt om appel- of perensap te maken van je eigen fruitoogst.

Essen is een prachtige gemeente om te onthaasten. Om te wandelen op een van de vele trage wegen en dit domein is daarbij een mooie parel op de kroon.