Tijdens de voorbije campagne trokken we op aangeven van Erik (De Witte) Vervoort naar de Hellekens, een natuurgebied in hartje Herentals. Onder impuls van Erik voerden we een actie om de Hellekensloop effectief en efficiënt te bevloeien. De vernatting van dit gebied door de bevloeiing met Netewater is noodzakelijk om de biodiversiteit te herstellen.

Met actie voeren alleen, kom je nergens. Daarom stelden Bieke Baeten en Kim Verwimp volgende vragen aan de schepen van leefmilieu en toerisme:

  • De vernatting van het gebied startte eerder door een pomp die aangedreven werd op windenergie. Nu blijkt deze werking niet efficiënt genoeg en zoekt men naar alternatieven bv. zonne-energie of elektriciteit. Wat is de stand van zaken ?
  • Wat is de stand van zaken i.v.m. de voetgangersbrug tv. de spoorwegbrug die het wandelnetwerk nog zal vergroten?
  • Er zijn al stappen ondernomen om de “koterij” in het gebied te saneren. Toch blijft er veel rommel staan in het gebied. Worden daar nog acties ondernomen?
  • Het Hellekensproject zit vervat in een GNOP (gemeentelijk natuurlijk ontwikkelingsproject). Dit is het laatste milieujaarrapport. Vanaf volgend jaar zal er een andere manier van subsidiëren komen. Blijven de GNOP-projecten bestaan?

In elk geval staat het project ingeschreven in ons bestuursakkoord, zodat de sp.a-fractie er zeker van is dat het wordt uitgevoerd. Dit schooljaar zal de pomp op zonne-energie geïnstalleerd worden en ook de wandelbrug vordert. Na alle perikelen rondom die brug is er eindelijk beterschap op komst. Bieke en Kim zullen dit dossier zeker opvolgen. Met vragen kunt u bij hen terecht.

Kim peilde bovendien naar de bereidheid van het schepencollege om mee te werken aan de nationale actie ‘Dagen zonder vlees’. Gedurende veertig dagen eten de deelnemers geen vlees, om zo hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Kim is een enthousiaste deelnemer en dus goed geplaatst om de vraag te stellen. Het schepencollege is bereid om mee te werken en dat is alvast goed nieuws.

Voor meer informatie mailt u naar kim.verwimp@s-p-a.be of bieke.baeten@telenet.be. De tekst van de tussenkomst vindt u hier.