Onze vorige groepsaankoop mazout leverde voor een gemiddelde afname van 1.250 liter een besparing op van 130 euro. Aankopen in groep werkt dus wel degelijk. Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen er intekenen, hoe meer stookolie we kunnen bestellen en hoe scherper de prijs per liter. 

De minimumafname bedraagt 500 liter. SamenSterker hanteert voor alle gezinnen dezelfde prijs, ongeacht het aantal bestelde liters. Door in te schrijven verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de groepskorting minstens 7% op de officiële maximumprijs bedraagt voor hoeveelheden onder de 2000 liter, en minstens 5% korting ten opzichte van de maximumprijs voor hoeveelheden boven de 2000 liter.

Onze eerstvolgende groepsaankoop mazout is gepland op 7 februari 2018.  Intekenen kan tot 5 februari 2018. De levering gebeurt 3 weken na de veiling dus ten laatste tegen eind februari. 

Je kan inschrijven via de website van Samen Sterker OVL via deze link : https://www.samensterker.be/oost-vlaanderen/groepsacties/mazout-februari-2018/8ef023e0214617fc82f7157d434702b2

  Je kan ons ook telefonisch contacteren op 0477 90 60 78 voor een bestelling indien je geen mailadres hebt.

Recht op een stookolietoelage?
Categorie 1: Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste.

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste. 

Categorie 3: Personen met schuldoverlast
Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.