Hoewel onder impuls van toenmalig minister Frank Vandenbroucke het basisonderwijs in Vlaanderen gratis is, durven de kosten in het middelbaar onderwijs toch nog flink oplopen.

Om aan deze kosten tegemoet te komen organiseert SamenSterker voor het eerst een groepsaankoop schoolgerief. Met superkortingen!

SamenSterker streeft via het organiseren van groepsaankopen permanent naar een forse prijsverlaging van noodzakelijke goederen en diensten die het gezinsbudget kunnen drukken en de koopkracht kunnen vergroten.

Wie via SamenSterker intekent, bestelt zijn producten aan een scherpe prijs. Meedoen met de groepsaankopen van SamenSterker is dan ook voordeel doen.

Inschrijven via https://www.samensterker.be/west-vlaanderen/groepsacties/groepsaankoop-schoolgerief/124f1e34243f37c189ae1147fd59c17b