Hoewel onder impuls van toenmalig minister Frank Vandenbroucke het basisonderwijs in Vlaanderen gratis is, durven de kosten in het middelbaar onderwijs toch nog flink oplopen. Om aan deze kosten tegemoet te komen organiseert Samen Sterker opnieuw een groepsaankoop schoolgerief. Info en inschrijven kan bij Vicky Claeys- Bond Moyson, Lauwestraat 45 Wevelgem - tel. 0472-437134 en dit voor 15 juli 2018.