Wat is de rol van sp.a Haaltert?

sp.a coördineert, informeert en stuurt dit project.

sp.a neemt geen verder engagement, noch ten aanzien van de inwoners, noch ten aanzien van de leverancier.

Zodra de leverancier is aangeduid, zal sp.a alle deelnemende inwoners hiervan onmiddellijk per brief op de hoogte brengen.

De deelnemende inwoners staan zelf in voor de toegang tot de opslagtank en de betaling aan de aangeduide leverancier. sp.a staat dus enkel in voor de prijsvraag en komt niet meer tussen na de aanduiding van de leverancier.

Wat is het voordeel van een gezamenlijke aankoop?

Door samen aan te kopen wordt de bestelhoeveelheid gebundeld waardoor er van de leverancier een ruime korting kan worden verwacht.

Schrijf tot ten laatste 30 september 2016 in met het formulier op de achterzijde voor een bestelling van min. 500 liter. U verbindt zich uiteraard voor uw bestelling en de betaling ervan.