Via de groepsaankoop van stookolie kunnen geïnteresseerde Haaltenaren via sp.a Haaltert laten weten hoeveel liter stookolie zij wensen te bestellen voor levering begin oktober 2017. sp.a bundelt al deze engagementen en vraagt vervolgens aan verschillende leveranciers om een offerte in te dienen voor de totale hoeveelheid.

Aan de leveranciers wordt een korting op de wettelijk bepaalde dagprijs tijdens de dag van de bestelling gevraagd. Op die manier kunnen de ingediende offertes makkelijk worden vergeleken en kan de opdracht worden toegewezen aan de leverancier die de hoogste korting biedt.

Wat is de rol van sp.a Haaltert?
sp.a coördineert, informeert en stuurt dit project.
sp.a neemt geen verder engagement, noch ten aanzien van de inwoners, noch ten aanzien van de leverancier.

Zodra de leverancier is aangeduid, zal sp.a alle deelnemende inwoners hiervan onmiddellijk per brief op de hoogte brengen.
De deelnemende inwoners staan zelf in voor de toegang tot de opslagtank en de betaling aan de aangeduide leverancier. sp.a staat dus enkel in voor de prijsvraag en komt niet meer tussen na de aanduiding van de leverancier.

Wat is het voordeel van een gezamenlijke aankoop?
Door samen aan te kopen wordt de bestelhoeveelheid gebundeld waardoor er van de leverancier een ruime korting kan worden verwacht.

Inschrijven?
Schrijf tot ten laatste zaterdag 30 september 2017 in met het bijgevoegde formulier voor een bestelling van min. 500 liter. U verbindt zich uiteraard voor uw bestelling en de betaling ervan.