Karel Van Eetvelt laat uitschijnen dat we met onze groepsaankoop voor schoolmateriaal allerminst een sociaal doel nastreven (DS 29 juni) . Hij zegt dat we broodroof plegen op de kleine ondernemers en met ingevoerde producten tegen dumpingprijzen de eigen markt kapotmaken. Zijn reactie gaat voorbij aan één doelstelling: de consument verdedigen en de koopkracht van gezinnen versterken .

Eerder kregen we de wind van voren bij groepsaankopen van gas en groene stroom. Toen we zonnepanelen betaalbaar maakten voor gezinnen, kregen we ook veel kritiek van installateurs. Die storm ging snel liggen, toen bleek dat zij meer dan een graantje konden meepikken. Wij werken dagelijks samen met zelfstandigen en kmo’s die mee dankzij onze groepsaankopen sterkere bedrijven, werkgevers en producenten worden.

Gezinnen die bij hun duurzame aankoop significant besparen, zijn perfect te matchen met gezonde en succesvolle lokale ondernemingen die elke dag werken aan kwaliteit en een goede prijszetting. We kunnen niet blind zijn voor de vele signalen die we opvangen van een steeds groter wordende groep van mensen die de schoolfacturen niet meer kunnen betalen.

Van Eetvelt slaat de bal mis als hij oppert dat de markt door deze groepsaankoop wordt verstoord. Het gaat hier om een eenmalige groepsaankoop, beperkt in de tijd. Wij bieden geen dumpingprijzen, maar dwongen grote kortingen af voor duurzame producten die je ook bij zelfstandigen vindt, geproduceerd onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Het gevaar voor de zelfstandige of kmo zit niet bij de groepsaankopen, maar eerder bij sommige goedkope winkelketens die schoolproducten tegen dumpingprijzen aanbieden. Daarbij gaat het om uit Azië geïmporteerde bulk van kwalitatief bedenkelijke makelij. Dat aanbod is beperkt tot de hoogst noodzakelijke en meest courante schoolproducten. Gespecialiseerde zelfstandige handelszaken in schoolgerei zullen amper hinder ondervinden. Wij hebben alleen contact gezocht met en offertes gevraagd bij Belgische groothandels en leveranciers.

Van Eetvelt vergist zich van vijand. Groepsaankopen versterken consumenten bij hun zoektocht naar de beste, budgetvriendelijke aankoop. Dat wij als coöperatieve met sociaal oogmerk de online concurrentie kunnen aangaan met grote onlinewinkels is een goede zaak. We versterken net de ondernemer die geen webshop heeft of promomachine.