Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 1 januari 2019 besliste de bestuursmeerderheid Dorpspartij – sp.a al eerder om alle diensten in één gebouw op één locatie onder te brengen. Het huidig gemeentehuis bestaat uit het hoofdgebouw (de vroegere Melkerij) en de gelijkvloerse aanbouw rechts die in 1987 werd aangebouwd. Doordat uit een eerdere studie die we lieten uitvoeren bleek dat het perfect haalbaar was om op de aanbouw een extra verdieping te bouwen was de keuze snel gemaakt om alle diensten van OCMW –en gemeente in het huidig gemeentehuis onder te brengen.

Burgemeester Reekmans (Dorpspartij): “Er werd begin dit jaar een ontwerper aangesteld die intussen de eerste plannen klaar heeft. De renovatie geeft het gemeentehuis niet alleen een grondige make-over, maar de nieuwe verdieping bestaat ook uit maar liefst 425 m² nieuwe bruikbare oppervlakte. Op de nieuwe verdieping komen tien nieuwe kantoren, een vergaderruimte en een personeelskeuken. Er komt een nieuwe lift die het bestaande gelijkvloers zal verbinden met de nieuwe verdieping en tegelijk wordt ook het oude sanitair in het bestaande gebouw volledig vernieuwd. En door de bouw van een nieuwe verdieping zal ook het bestaande dak met golfplaten die asbest bevatten versneld verwijderd kunnen worden, waardoor ook het gemeentehuis volledig asbestvrij wordt. De totale kostprijs van deze grondige renovatie is geraamd op ruim 600.000 euro. Aan het hoofdgebouw van het gemeentehuis dient er aan de binnenzijde niets meer te gebeuren. Dit werd deze legislatuur in een eerste fase al grondig vernieuwd: o.a. het dak werd geïsoleerd, het interieur verfraaid, het gebouw brandveilig gemaakt en met automatische schuifdeuren werd het gemeentehuis eindelijk toegankelijker gemaakt voor mindervaliden en senioren.”

OCMW-voorzitter Reweghs (sp.a): “Het bestaande gemeentehuis uitbreiden is bovendien niet alleen de meest efficiënte, maar ook de goedkoopste oplossing. De integratie van het OCMW in de gemeente kan bovendien enkel vlot verlopen als de diensten maximaal kunnen samenwerken op één locatie. De bedoeling is om begin volgend jaar onmiddellijk van start te kunnen gaan met de uitbreidingswerken aan het gemeentehuis, zodat alle personeelsleden van het OCMW eind 2019 naar het gerenoveerde gemeentehuis kunnen verhuizen.”