In de eerste week van februari werden over heel Bilzen meer dan 13.000 enquêtes verdeeld bij alle gezinnen van Bilzen. Aan de hand van dit onderzoek wil het stadsbestuur peilen naar de motivaties en drempels die er bij de bevolking leven ten opzichte van vrijwilligerswerk.

Het doel van het ondezoek is een gedetailleerd beeld te verkrijgen van wat er leeft bij de Bilzerse bevolking. "De laatste jaren zien we het aantal vrijwilligers stagneren, maar desondanks blijft de bereidheid tot vrijwilligerswerk groot. We willen met dit onderzoek een methode vinden waarop we deze mensen die bereid zijn tot vrijwilligerswerk, toch kunnen overtuigen om mee te werken in het vrijwilligerswerk." Vertelt schepen Guy Swennen.

De enquêtes kunnen ingevuld worden en terugbezorgd via post of afgeleverd worden in één van de verschillende veramelboxen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen op www.bilzen.masresearch.eu.