Je moet niet van Gent zijn om het grootste stadspark van onze stad, het Citadelpark, te kennen. Bekend is het park altijd geweest, maar het is wel al lang aan een opfrisbeurt toe. Het Citadelpark heeft een belangrijke historische en botanische waarde, en vervult ook een culturele en recreatieve rol dankzij het SMAK, het MSK, het ICC en het Kuipke. Die verschillende functies zijn echter niet altijd even verenigbaar en zorgen er al jaren voor dat het park onder druk komt te staan.

Een nieuwe toekomst
Er is duidelijk nood aan een totaalvisie voor het Citadelpark, waarbij naar een evenwicht gezocht wordt tussen de verschillende functies. Tijdens een tweedaagse ‘masterclass’ die we in het ICC organiseerden, werd met alle betrokken actoren de nieuwe toekomst van het Citadelpark uitvoerig besproken. Het stadsbestuur en de stadsdiensten, de buren en gebruikers van het park, de musea, landschapsarchitecten, stedenbouw- en mobiliteitsdeskundigen, autoriteiten uit de cultuur- en evenementenwereld konden er hun ideeën uitwisselen. De masterclass stond garant voor een vruchtbare denkoefening en betekende meteen ook een nieuwe start voor de opwaardering van het Citadelpark. Het is duidelijk dat het park nood heeft aan een ambitieus, maar haalbaar plan. Zowel het MSK, SMAK, ICC, Kuipke, Dierenasiel, UGent en Hogeschool Gent waren als terreinactor uitgenodigd. Ook alle betrokken overheidsdiensten participeerden in de denkoefening.

Conclusies
- de parkfunctie van het Citadelpark moet primeren en de footprint van de gebouwen mag niet vergroten maar moet eerder verkleinen
- het park moet opener, transparanter en vrijer gemaakt worden
- het moet een uithangbord voor Gent worden: groen, erfgoed, cultuur, sport en toerisme gaan er hand in hand
- de Floraliahal vormt de ruggengraat van de gebouwencluster en wordt gerestaureerd. Cruciaal voor deze hal is een aangepast programma dat past binnen de gedachte van het globale park
- het Kuipke wordt omgevormd tot een echt sportpaleis, zodat er naast de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent ook andere sportevenementen kunnen plaatsvinden
- de congresfunctie van het ICC wordt bestendigd
- de musea kunnen hun hun internationale ambities waarmaken, en het park maakt deel uit van een verder te versterken Kunstenkwartier
- er komt een echt museumplein die de musea verbindt

Het potentieel van het park werd dus vanuit verschillende invalshoeken belicht en geëvalueerd. De voornaamste conclusies worden nu in een nota met aanbevelingen gebundeld en op korte termijn willen we starten met een ontwerpopdracht voor het totale park.

De buurt en de stad zullen actief betrokken worden bij het verdere traject. Deze legislatuur willen we vooral overleggen en een scherpere visie krijgen op de toekomst van het park. Daarna kunnen we effectief beginnen met het herinrichten.