Nieuw woonzorgcentrum : OCMW Bredene in laatste rechte lijn

Het is intussen 40 jaar geleden dat het “rustoord Wackerbout” werd gebouwd. Inmiddels spreken we van het woonzorgcentrum Jacky Maes”. De zorg die er nu wordt geboden is totaal anders. De voorbije jaren was er een evolutie van ‘rustoord’ naar een ‘zorgoord’ voor voornamelijk zorgbehoevende senioren. Het gebouw werd evenwel geconcipieerd als rusthuis.

De betrachting van het OCMW is om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen en dit door maaltijdenbedeling, thuiszorg, aanpassing van de woning,... Inmiddels beschikken we ook over een serviceflatcomplex waar ouderen die nog geen echte zorg nodig hebben in een beschermde omgeving samen kunnen wonen.

Na grondig voorbereidend werk door OCMW-voorzitter Jacques Deroo en zijn voltallig team hebben de Bredense OCMW-raad en gemeenteraad onlangs het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum Jacky Maes. De bouw hiervan start, indien alles volgens plan verloopt, eind 2017 en er zal in verschillende fases gewerkt worden. Eerst wordt achteraan het huidig gebouw in de Duinenstraat een nieuwe vleugel gebouwd, waarna het bestaande gebouw afgebroken wordt om plaats te maken voor een tweede vleugel. Het project zal worden voltooid in de volgende bestuursperiode. Het nieuw woonzorgcentrum zal over 160 bedden beschikken waarvan 10 in kortverblijf. Daarnaast komt er ook een dienstencentrum.

“De bouw van dit centrum is meer dan noodzakelijk”

“Dit dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost, aldus OCMW-voorzitter Jacques Deroo. “De subsidieregeling voor de bouw van nieuwe woonzorgcentra is immers grondig gewijzigd waardoor we het met merkelijk minder toelagen moeten doen. Ook de bouwnormen voor dergelijke gebouwen wijzigt constant”.

“Om te kunnen anticiperen op de vergrijzing van de bevolking is de bouw van dit centrum meer dan noodzakelijk. De nieuwe accommodatie moet het mogelijk maken voor het personeel, dat dagdagelijks het beste van zichzelf geeft, om de zorg voor de residenten nog efficiënter te organiseren. Ik wil alle personeelsleden en collega’s bedanken die mij hard en lang hebben geholpen bij het tot stand brengen van dit ingewikkeld en immens dossier”, besluit een erg tevreden OCMW-voorzitter.

Op de foto zie je de raadsleden: Jef Castelein, Ulrike De Ridder, Evelyn Vermont, Nathalie Caestecker, voorzitter Jacques Deroo en Kelly Spillier (staat niet op de foto Glenn Lejon)