“De thuisverpleging blijft in de kou staan, en met een dergelijk laag budget zal ook de zorgbehoevende bevolking in de kou staan” luidt het in een mededeling die door nagenoeg alle actoren uit de sector thuisverpleging ondertekend is. De sector vraagt zich af hoe de thuisverpleegkundigen de stijgende vraag naar thuisverpleging op een kwalitatieve en patiëntveilige manier zullen kunnen blijven beantwoorden als het budget niet volgt en dit terwijl er historisch gezien reeds sprake is van structurele onderfinanciering. “Dat is nog maar eens het zoveelste bewijs dat onze regeringen de zorgsector als een last beschouwen”, reageert Bart Van Malderen. “Eerst moeten de mensen sneller weg uit het ziekenhuis, dan bespaart men op thuisverpleging. Ook in andere sectoren dreigt een probleem. Want Vlaams minister Van Deurzen wil de druk op de instellingen voor ouderen en mensen met een handicap verlagen door meer hulp aan huis in te schakelen. De sector van de thuisverpleging zegt nu zelf voor de zoveelste keer dat dit niet mogelijk zal zijn. Het hele zorgmodel van Van Deurzen is dus niet meer dan praat voor de vaak, en dat is vooral erg voor de ouderen en personen met een handicap die er de dupe van zullen zijn. Het duidelijkste resultaat van dit slecht beleid is tragisch voorspelbaar: langere wachtlijsten.”