"In het voorjaar van 2017 zal ook het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen ingericht zijn. De Stad Gent wil een groot deel van dit gebied een begrazingsbeheer geven. Daarvoor gaan we nu op zoek naar landbouwers of verenigingen die er hun runderen of schapen willen laten grazen”, vertelt Tom Balthazar, sp.a-schepen van Openbaar Groen.

Het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen is het gebied tussen de autosnelweg E17, de Schelde en de wijken Houw en Ten Bosch. Hier zal natuur- en bosontwikkeling de boventoon voeren.

“Grote grazers moeten hier het landschap open houden zodat het uitzicht vanop de Schelde richting Kasteel Coninxdonck behouden blijft. Maar de begrazing zal toch de ontwikkeling van beperkte bosjes en ruigtes toelaten”, licht Tom toe. "Vanaf 15 mei zal er dus tussen (grote) grazers gewandeld kunnen worden in de Gentbrugse meersen!"

Kandidaten voor het begrazingsbeheer kunnen op donderdagnamiddag 9 februari 2017 deelnemen aan een terreinbezoek. De Groendienst geeft dan meer informatie over de loten en de voorwaarden voor begrazing. Deelname hieraan is vrijblijvend. Inschrijven kan via groendienst@stad.gent.